Als u bereid bent om de nieuwe uitdagingen aan te gaan die de demografische, sociologische of ook technologische evoluties stellen, kan het BEP u ondersteunen. Wij staan klaar met hulp aan bedrijven die actief zijn in agrovoeding en gezondheid en zich onderscheiden door hun inzet in de ontwikkeling van de korte voedselcircuits of van innovatieve nicheproducten/-diensten.

Food is Life in Sambreville

De incubator Food is Life moet spin-offs en start-ups in de agrovoedingssector die afkomstig zijn van de Franstalige universiteiten, een vliegende start geven. Deze incubator bestaat uit kantoren en vier ateliers van elk 200 m2, voor de uitoefening van specifieke activiteiten in de agrovoeding.

Smart Gastronomy Lab

Het Smart Gastronomy Lab van Gembloers heeft tot doel om diensten, instrumenten of nieuwe toepassingen in de agrovoeding te testen, in partnerschap met universiteiten, openbare partners, bedrijven, verenigingen, individuele actoren en misschien zelfs u.

Crealys®

Crealys® is het wetenschapspark van de Provincie Namen. Een aantal bedrijven met naam streken hier al neer: GSK, THT, Aseptic Technologies, Medinbio, Coris BioConcept, iSTAR Medical, Cardiatis,… Deze bedrijven zijn actief in voeding, gezondheid, diensten voor personen, nieuwe technieken en technologieën.

Bedrijvenpark van Ciney

Het bedrijvenpark van Ciney wordt groter en zal zich specifieker toeleggen op bedrijven in de agrovoedingssector, om in te spelen op de toenemende vraag. Er zijn trouwens nu al enkele actoren gevestigd:

 • de overdekte markt van Ciney, de grootste veemarkt van Europa;
 • een aantal slachthuizen en versnijdingsateliers;
 • de Waalse fokkersvereniging;
 • het Arsia, een dierengeneeskundig laboratorium;
 • de zeer vermaarde Traiteur Paulus, die al 35 jaar actief is;

een aantal bedrijven die werken aan de verandering van consumptiegewoontes of die fokmateriaal en dierengeneeskundige instrumenten aanbieden.

Gespecialiseerde coaches

U wil een activiteit opzetten in het korte circuit in de agrovoedingssector? Het BEP stelt u een speciaal opgeleide bedrijfscoach ter beschikking om mee te helpen aan de verdere uitbouw van uw bedrijf. De lokale voedselcircuits zijn meer dan een modeverschijnsel, ze beantwoorden aan een echte behoefte omdat ze zich op een nabije markt richten en gebruik maken van specifieke distributiekanalen. Het BEP ondersteunt ook studieprojecten rond gedeelde ateliers, de bundeling van uitrusting, het gedeelde logistiek of distributiecentrum, incubatoren voor projectleiders (groenteteelt, zuivel, …), naast de begeleiding van agro-voedingsbedrijven.

Wagralim

En om Wallonië meer concurrentiekracht te geven op dit gebied, werd een pool opgericht die zich uitsluitend op dit concurrentievermogen toespitst: Wagralim. Deze is gevestigd in het Crealys® park en werkt op vier gebieden:

 • Gezondheidsvoeding/Voedingskwaliteit,
 • Industriële efficiëntie,
 • Verpakking,
 • Ontwikkeling van duurzame kanalen voor de agrovoeding.

Bijvoorbeeld, stel dat uw bedrijf een revolutionair ingrediënt voor de gezondheid tracht te ontwikkelen, dan staat Wagralim voor u klaar.

Smart Gastronomy Lab

Het BEP is ook de partner van het Smart Gastronomy Lab van Gembloers, dat bedoeld is om nieuwe diensten, instrumenten of toepassingen te onderwerpen aan doorgedreven en doelgerichte tests op het gebied van voeding.

Onderwijs

De Namenaren zijn wel jong, maar niet … onervaren: 30% van de bevolking is jonger dan 25 en ons opleidingsaanbod is top. De faculteit Gembloux Agro-Biotech leidt bio-ingenieurs op in de meest geavanceerde aspecten van duurzame ontwikkeling en milieu-innovatie, agronomische wetenschappen en biologische engineering.

Ecole Saint-Quentin in Ciney

De landbouwschool Saint-Quentin van Ciney leidt de toekomstige beroeps van de landbouw, de tuinbouw, de mechanica, leefmilieu, natuur- en landbouwwetenschappen op.

Centre Wallon de Recherches Agronomiques

Namen beschikt ook over een Waals centrum voor landbouwkundig onderzoek, het Centre Wallon de Recherches Agronomiques. Dit is werkzaam in de landbouw, de tuinbouw en de bosbouw en ook in de landbouwindustrie en de milieuwetenschappen.

Wal-Piasa

Voor de bedrijven in de sectoren van de voeding en de landbouwindustrie bestaat er een platform voor technologische steun dat nauw verbonden is met de pool Wagralim. Het heet Wal-Piasa en de incubator Food is Life maakt er onder meer deel van uit. Dit platform groepeert onderzoekers en universiteiten om hun deskundigheid voor u toegankelijk te maken als u dat wenst.

Morgen wordt goed als we ons vandaag goed voorbereiden. Daarom verbeteren de Namenaren voortdurend hun competenties in de landbouwkunde, via de faculteit Gembloux Agro-Biotech en haar centrum voor landbouwkundig onderzoek, het CURAG, dat zich toelegt op de planten en de vegetale wereld in het algemeen. En om tot de beste van Europa te behoren, richtte Gembloux Agro-Biotech een onderzoekscentrum op dat uniek is in België. Terra bestaat uit centra die ondersteuning bieden voor het onderzoeksonderwijs, op basis van drie expertisegebieden:

 • Agriculture is life
 • Environment is Life
 • Food is life

Een aantal onderzoeksunits van de Universiteit van Namen leggen zich ook toe op gezondheid en levenswetenschappen.

Enkele bedrijven die al in Namen gevestigd zijn: de association wallonne de l’élevage (awé), Mondelez, GSK, Puratos, Materne, Coris BioConcept, Bister, Père Olive, …