De bouw is een belangrijk bestanddeel van het economisch weefsel van de Provincie Namen. De grote uitdaging voor het BEP is streven naar het juiste evenwicht tussen bouwen en het milieu beschermen. Tegelijk wil het ook in deze sector de korte ketens promoten.

Het park Ecolys® is volledig ontworpen en ingericht voor het onthaal van:

  • bedrijven die actief zijn in milieuvriendelijk bouwen en duurzame ontwikkeling;
  • de klassieke bedrijven die aan milieumanagement doen en oog hebben voor de problematiek van duurzame ontwikkeling (energie, mobiliteit, afval, …);
  • bedrijven die gespecialiseerd zijn in het aansturen en opleiden van de actoren in de ecobouw en de demonstratie van de meest innovatieve technieken in milieuvriendelijk bouwen.

 

Het park wil ook de ISO 14001-certificatie behalen die strenge normen oplegt op het vlak van efficiënt beheer en vermindering van de impact. Een aantal befaamde bedrijven zijn er al gevestigd, zoals Mondelez, Analis, het Rode Kruis, de RTBF en tal van KMO’s. De bedrijven die gehuisvest zijn in het park Ecolys® denken samen na over de bundeling van uitrustingsdiensten, een betere aanpak van duurzame ontwikkeling, … Kiezen voor Ecolys® is dus kiezen voor een omgeving waar coherentie en engagement de trefwoorden zijn.

Het BEP werkt mee aan een aantal projecten in duurzame ontwikkeling, ecobouw en milieu.

Regain

Het Europees project Regain, dat op de sporen werd gezet door het BEP en Belgische, Franse, Italiaanse en Engelse partners, heeft tot doel om de investeerders aan te moedigen om industriële gebouwen met een hoge energieprestatie te bouwen of te renoveren. Op deze manier verwerft het BEP nieuwe competenties in de passieve architectuur en duurzame bouw, die het de bedrijven dan weer kan aanbieden.

BatiD2

Het project BatiD2 is gebaseerd op de samenwerking tussen vijf Belgische en Franse organismen die hun netwerken, werkwijzen en kennis op het vlak van houtbouw met elkaar delen. Deze sector is trouwens bijzonder actief in België en Frankrijk.

Gespecialiseerde coaches

Bedrijven die dit wensen, kunnen bij het BEP terecht voor coaches die een speciale opleiding kregen in de promotie van de korte circuits, op het gebied van biomassa en hernieuwbare energie. Ze begeleiden u bij uw aanvragen van vergunningen, de opvolging van studies of het beheer van bodemverontreiniging. Het BEP gaat zelfs nog verder en biedt u begeleiding op maat op het vlak van afvalbeheer (interne logistiek of aanbevolen revalorisatiekanalen).

Milieumanagement

Daarnaast moedigt het BEP bedrijven aan om een strategie uit te stippelen op het vlak van hun milieubeheer:

  • doeltreffend beheer van de afvalstoffen van hun bedrijfsactiviteit;
  • milieu-audit;
  • invoering van een milieumanagementsysteem (ISO 14001 – EMAS);
  • opsporen van pistes voor innovaties in duurzame ontwikkeling;
  • acties in het kader van duurzame ontwikkeling in het bedrijf.

Deskundigheid in mobiliteit

Tot slot heeft het BEP ook competenties in huis op het gebied van groeninrichting en is deskundig in mobiliteit, via een stedenbouwkundige met een certificatie in mobiliteit.

Greenwal

Greenwal, de uitmuntendheidspool van de duurzame bouw, is trouwens ook gevestigd in het park Crealys®.

Cap 2020

Het BEP werkt bovendien samen met de cluster Cap 2020, die drie grote spelers uit de bouw verenigt: aannemers, architecten en producenten van bouwmaterialen. Ze bundelen hun krachten om het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en om de energieprestatie van de gebouwen in Wallonië te verbeteren.

Cluster Eco-Construction

De Cluster Eco-Construction is een netwerk van bouwers, architecten, fabrikanten, studiebureaus, aannemers, onderzoekcentra en universiteiten, informatie- en promotie-organismen, rond het thema van de ecobouw. Zijn leden engageren zich voor de bescherming van het milieu vandaag en morgen, gekoppeld aan de maximalisering van het comfort van de bewoners van de gebouwen die ze bouwen.

IFAPME

Het IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises – Waals instituut voor alternerend leren, zelfstandigen en KMO’s) biedt u alternerende opleidingen (deeltijds leren en werken) aan in een hele reeks van beroepen, waaronder de bouw en hout.

GreenWin

De concurrentiepool GreenWin zoomt in op de groene economie en duurzame ontwikkeling en moedigt projecten in technologische partnerships aan rond drie strategische krachtlijnen: de groene chemie, duurzaam bouwen en milieutechnologie. GreenWin telt meer dan 150 leden (bedrijven, universiteiten, onderzoekcentra, operatoren in opleiding en collectiviteiten). Allemaal willen ze de groene economie, de bundeling van de competenties en het delen van middelen bevorderen.

Cluster TWEED

De Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie – Environnement et Développement durable) is een Waalse organisatie die een honderdtal bedrijven uit de sector van de duurzame energie verenigt. Haar doelstellingen? De referentie zijn in bedrijfsontwikkeling in de sectoren van de duurzame energie, de competenties van zijn leden promoten en een efficiënt en toegankelijk netwerk uitbouwen.

Confederatie Bouw

De Confederatie Bouw verenigt meer dan 15.000 aannemers uit de sectoren van de bouw, de energie en het milieu. Ze organiseert infosessies, workshops en gespecialiseerde studiedagen voor bedrijfsleiders en hun medewerkers die werkzaam zijn in de sectoren van de duurzame energie.

Adisif

De interface Adisif ondersteunt de onderzoekcentra van de hogescholen die actief zijn op het vlak van de bouw en promoot de uitwisseling van competenties tussen de hogescholen en bedrijven.

La Calestienne

La Calestienne biedt dan weer opleidingen door werk aan.

 

De Universiteit van Namen is de partner bij uitstek op het vlak van bouwen en milieuvriendelijk bouwen, via haar onderzoeksunit in materiaalwetenschappen. De factulteit van Gembloux Agro-Biotech voert ook onderzoek op het vlak van stedenbouw en milieu.

Enkele bedrijven die al in Namen gevestigd zijn: Isohemp, La maison écologique, Ecobati, Stabilame, Nonnet, Argibat, Besix-Cobelba, Thomas & Piron, De Greave, Bajart.